Định nghĩa Rainbow Series là gì?

Rainbow SeriesCầu vồng Dòng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Rainbow Series – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các “cầu vồng loạt” là một số sách và hướng dẫn sử dụng với vỏ màu khác nhau. Một trong những tài liệu tham khảo phổ biến nhất với hàng loạt cầu vồng dùng để chỉ một tập hợp các hướng dẫn sử dụng an ninh đưa ra bởi Bộ Hoa Kỳ của Hội đồng Bảo an Quốc phòng máy tính, nơi sách có nhiều bìa khác nhau màu và màu sắc rực rỡ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngoài loạt cầu vồng NCSC, trong đó bao gồm các khía cạnh của bảo mật máy tính và giao thức bảo mật, bộ khác của cuốn sách cũng đã được gọi là “hàng loạt cầu vồng.” Ví dụ, có một loạt các cuốn sách liên quan đến tài liệu tham khảo chuẩn cho PostScript, một ngôn ngữ mô tả trang được phát triển vào những năm 1970, trong đó bao gồm một sổ đỏ, sổ xanh, cuốn sách màu xanh và cuốn sách trắng.

What is the Rainbow Series? – Definition

The “rainbow series” is a number of books and manuals with differently colored covers. One of the most common references to the rainbow series refers to a set of security manuals put out by the U.S. Department of Defense National Computer Security Council, where books had many different-colored and brightly colored covers.

Understanding the Rainbow Series

In addition to the NCSC rainbow series, which covered aspects of computer security and security protocol, other sets of books have also been called a “rainbow series.” For example, there is the series of books involved in documenting standard references for PostScript, a page description language developed in the 1970s, which included a red book, green book, blue book and white book.

Thuật ngữ liên quan

  • Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC)
  • PostScript (PS)
  • Security Architecture
  • Blue Book
  • White Book
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: Rainbow Series là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post