Định nghĩa Room-Scale VR là gì?

Room-Scale VRPhòng-Scale VR. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Room-Scale VR – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong thực tế ảo, phòng quy mô VR là ý tưởng kết nối một phòng thể chất hoặc không gian để trở thành hiện thực thế giới ảo. Nó là một phần của ngành công nghiệp thực tế ảo mới nổi, và nó là một thành phần của cách VR được đổi mới để cung cấp kinh nghiệm thực tế ảo hấp dẫn hơn cho người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguồn lực cho phòng quy mô VR bao gồm phần mềm phù hợp với một phòng chuyên dụng hoặc không gian đến một thế giới ảo, cũng như một số loại thiết bị xúc giác hoặc các sản phẩm điều tiết sự chuyển động của người dùng thông qua các không gian phòng có quy mô. Nói chung, phòng rộng giúp tạo ra tinh tế hơn xung quanh nền tảng VR.

What is the Room-Scale VR? – Definition

In virtual reality, room-scale VR is the idea of connecting a physical room or space to a virtual reality world. It is part of the emerging virtual reality industry, and it is a component of how VR is innovating to provide more compelling virtual reality experiences for users.

Understanding the Room-Scale VR

Resources for room-scale VR include software that matches a dedicated room or space to a virtual world, as well as some type of tactile equipment or products that regulate the user’s motion through the room-scaled space. In general, room scaling helps to create more sophistication around VR platforms.

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Reality (VR)
  • Virtual Reality Headset (VR Headset)
  • Virtual Reality Locomotion (VR Locomotion)
  • Virtual Reality Modeling Language (VRML)
  • Augmented Reality (AR)
  • Mixed Reality
  • Reality Distortion Field (RDF)
  • Mobile Augmented Reality Application (MARA)
  • Augmented Reality Headset (AR Headset)
  • Citrix Server

Source: Room-Scale VR là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post