Định nghĩa Scannable Resume là gì?

Scannable ResumeTiếp tục thể quét. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Scannable Resume – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sơ yếu lý lịch scannable là một sơ yếu lý lịch cho phép một đầu đọc máy tính để tìm kiếm nó quang trong bản in, cho các mục đích biên soạn thông tin hồ sơ trong một cơ sở dữ liệu. Những loại hồ sơ đã được phổ biến khi các công ty mất tài liệu giấy và quét chúng để biết thông tin việc làm, nhằm mục đích tuyển dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sơ yếu lý lịch có thể quét được các thuộc tính khác nhau, và có những nguyên tắc nhất định đằng sau việc tạo ra một trong những văn bản sơ yếu lý lịch. Các chuyên gia có thể thúc giục người tìm kiếm công việc để bao gồm một phần từ khóa hoặc nhồi một sơ yếu lý lịch với các từ khóa cụ thể. tip khác là để tránh việc thay đổi định dạng và để hạn chế các module văn bản phức tạp mà có thể nhầm lẫn giữa một máy quét máy tính. Ví dụ, người ta cho rằng nhà văn tránh sử dụng rất nhiều điểm đạn và tín hiệu thị giác khác mà có thể làm cho nó khó khăn hơn cho các máy tính để đọc sơ yếu lý lịch. Thật thú vị khi lưu ý rằng các quy tắc cho một sơ yếu lý lịch scannable thường đi ngược lại các quy tắc cho một hồ sơ xin việc sẽ được đọc bởi một con người.

What is the Scannable Resume? – Definition

A scannable resume is a resume which allows a computer reader to search it optically in hard copy, for the purposes of compiling resume information in a database. These types of resumes were popular when companies took paper documents and scanned them for employment information, for the purposes of recruiting.

Understanding the Scannable Resume

A scannable resume has various attributes, and there are definite principles behind creating one of these resume documents. Experts might urge job searchers to include a keyword section or to stuff a resume with specific keywords. Another tip is to avoid changing formats and to limit complex text modules that could confuse a computer scanner. For example, it is suggested that writers avoid using a lot of bullet points and other visual cues that might make it more difficult for the computer to read the resume. It is interesting to note that the rules for a scannable resume often go against the rules for a resume that would be read by a human being.

Thuật ngữ liên quan

  • Video Resume
  • Human Resources Information System (HRIS)
  • Human Resources Analytics (HR Analytics)
  • Keyword Stuffing
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications

Source: Scannable Resume là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post