Định nghĩa SCSI-5 là gì?

SCSI-5SCSI-5. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ SCSI-5 – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the SCSI-5? – Definition

Understanding the SCSI-5

Thuật ngữ liên quan

  • SCSI
  • SCSI-3
  • SCSI-2
  • Small Computer System Interface (SCSI)
  • Very High Density Cable Interconnect (VHDCI)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: SCSI-5 là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,