Định nghĩa Self-Driving Data Center là gì?

Self-Driving Data CenterTự Lái xe Trung tâm dữ liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Self-Driving Data Center – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một trung tâm dữ liệu tự lái là một trung tâm dữ liệu được tự động hóa cao tới điểm mà nó đòi hỏi ít sự can thiệp của con người để duy trì. Thuật ngữ này được sử dụng bằng cách tương tự với xe ô tô tự lái có thể điều hướng tự. Thuật ngữ này được mô tả là một mục tiêu lý thuyết, như hầu hết các trung tâm dữ liệu vẫn còn yêu cầu quản trị hệ thống.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trung tâm dữ liệu tự lái được mô tả như là một mục tiêu cuối cùng cho trung tâm dữ liệu của tương lai tiếp cận. Xây dựng một trung tâm dữ liệu tự lái liên quan đến việc sử dụng tự động hóa và máy học để tự động hóa nhiều nhiệm vụ bảo trì trung tâm dữ liệu tới điểm mà các trung tâm dữ liệu có thể chạy mà không cần sự can thiệp của con người.

What is the Self-Driving Data Center? – Definition

A self-driving data center is a data center that is highly automated to the point where it requires little human intervention to maintain. The term is used by analogy with self-driving cars that can navigate by themselves. The term is described as a theoretical goal, as most data centers still require system administrators.

Understanding the Self-Driving Data Center

A self-driving data center is described as an eventual goal for data centers of the future to reach. Building a self-driving data center involves using automation and machine learning to automate many data center maintenance tasks to the point where data centers can run without human intervention.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Center
  • Autonomous Car
  • Containerization
  • Virtualization
  • Data Center Management
  • Citrix Server
  • Application Virtualization
  • Clean Computing
  • Desktop Virtualization
  • Full Virtualization

Source: Self-Driving Data Center là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post