Định nghĩa Server-Based Computing (SBC) là gì?

Server-Based Computing (SBC)Server-Dựa Computing (SBC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Server-Based Computing (SBC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Server-Based Computing (SBC)? – Definition

Understanding the Server-Based Computing (SBC)

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Computing
  • Software as a Service (SaaS)
  • Thin Client
  • Desktop Virtualization
  • Virtualization
  • Application Server
  • Server Virtualization
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing

Source: Server-Based Computing (SBC) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post