Định nghĩa Serverless Architecture là gì?

Serverless ArchitectureServerless Kiến trúc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Serverless Architecture – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kiến trúc serverless mô tả kiến ​​trúc nơi các công ty hoặc các bên liên quan một cách hiệu quả dữ liệu thuê ngoài xử lý bởi các máy chủ cho bên thứ ba. Các chuyên gia chỉ ra rằng kiến ​​trúc serverless không có nghĩa là không có các máy chủ có liên quan trong việc xử lý dữ liệu – nó chỉ đơn giản là phương tiện mà công ty bào chữa bản thân của trách nhiệm quản lý và chăm sóc cho các máy chủ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Với sự tiến bộ của điện toán đám mây và phần mềm như một dịch vụ (SaaS), người bán hàng đã phát triển dịch vụ mà sẽ cho phép các công ty để sử dụng kiến ​​trúc serverless. Một số trong số này có thể được gọi là phụ trợ như một dịch vụ hoặc như một số hình thức cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cung cấp. Một ví dụ nổi bật và phổ biến là Amazon Web Service (AWS). AWS là một lựa chọn doanh nghiệp phổ biến cho các phần mềm như một dịch vụ, và các dịch vụ cung cấp mà hóa đơn tự như các giải pháp kiến ​​trúc serverless. Về cơ bản, các công ty có thể tận trong dữ liệu từ các máy chủ AWS để họ không cần phải duy trì riêng của họ. Này đi kèm với lợi ích rõ ràng về chi phí, hiệu quả và là một gánh nặng thấp hơn trách nhiệm bảo trì phần cứng.

What is the Serverless Architecture? – Definition

Serverless architecture describes architectures where companies or stakeholders effectively outsource data handling by servers to a third party. Experts point out that serverless architecture does not mean that there are no servers involved in handling data – it simply means that the company absolves itself of responsibility for managing and caring for the servers.

Understanding the Serverless Architecture

With the advances of cloud computing and software as a service (SaaS), vendors have developed services that will enable companies to utilize serverless architectures. Some of these may be referred to as backend as a service or as some form of cloud provider offering. One prominent and popular example is Amazon Web Service (AWS). AWS is a popular enterprise choice for software as a service, and offers services that bill themselves as serverless architecture solutions. Essentially, companies are able to take in data from AWS servers so that they do not need to maintain their own. This comes with obvious benefits in terms of cost, efficiency and a lower burden of hardware maintenance responsibility.

Thuật ngữ liên quan

  • Server
  • Serverless Computing
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Cloud
  • Cloud App
  • Storage
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability

Source: Serverless Architecture là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Rate this post