Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Sluggish Economy
Tiếng Việt Kinh tế trì trệ
Chủ đề Kinh tế Kinh tế học

Định nghĩa – Khái niệm

Sluggish Economy là gì?

  • Sluggish Economy là Kinh tế trì trệ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Kinh tế học.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Sluggish Economy

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Kinh tế học Sluggish Economy là gì? (hay Kinh tế trì trệ nghĩa là gì?) Định nghĩa Sluggish Economy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sluggish Economy / Kinh tế trì trệ. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (305 bình chọn)