Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Small Business Development Center (SBDC) là gì?

  • Small Business Development Center (SBDC) là Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ (SBDC).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Small Business Development Center (SBDC)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ Small Business Development Center (SBDC) là gì? (hay Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ (SBDC) nghĩa là gì?) Định nghĩa Small Business Development Center (SBDC) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Small Business Development Center (SBDC) / Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ (SBDC). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (178 bình chọn)