Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Small Firm Effect
Tiếng Việt Hiệu lực thi hành Công ty nhỏ
Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

Định nghĩa – Khái niệm

Small Firm Effect là gì?

  • Small Firm Effect là Hiệu lực thi hành Công ty nhỏ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Small Firm Effect

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Small Firm Effect là gì? (hay Hiệu lực thi hành Công ty nhỏ nghĩa là gì?) Định nghĩa Small Firm Effect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Small Firm Effect / Hiệu lực thi hành Công ty nhỏ. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (308 bình chọn)