Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Smart Traveler Enrollment Program
Tiếng Việt Chương trình tuyển sinh du lịch thông minh
Chủ đề Tài sản Lời khuyên phong cách sống

Định nghĩa – Khái niệm

Smart Traveler Enrollment Program là gì?

  • Smart Traveler Enrollment Program là Chương trình tuyển sinh du lịch thông minh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài sản Lời khuyên phong cách sống.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Smart Traveler Enrollment Program

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài sản Lời khuyên phong cách sống Smart Traveler Enrollment Program là gì? (hay Chương trình tuyển sinh du lịch thông minh nghĩa là gì?) Định nghĩa Smart Traveler Enrollment Program là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Smart Traveler Enrollment Program / Chương trình tuyển sinh du lịch thông minh. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (147 bình chọn)