Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Smoking Gun
Tiếng Việt Gun hút thuốc
Chủ đề Luật Tội phạm & gian lận

Định nghĩa – Khái niệm

Smoking Gun là gì?

  • Smoking Gun là Gun hút thuốc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật Tội phạm & gian lận.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Smoking Gun

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Tội phạm & gian lận Smoking Gun là gì? (hay Gun hút thuốc nghĩa là gì?) Định nghĩa Smoking Gun là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Smoking Gun / Gun hút thuốc. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (418 bình chọn)