Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Soccer Mom Indicator
Tiếng Việt Soccer Mom Chỉ số
Chủ đề Kinh tế học Kinh tế vi mô

Định nghĩa – Khái niệm

Soccer Mom Indicator là gì?

  • Soccer Mom Indicator là Soccer Mom Chỉ số.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế vi mô.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Soccer Mom Indicator

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế vi mô Soccer Mom Indicator là gì? (hay Soccer Mom Chỉ số nghĩa là gì?) Định nghĩa Soccer Mom Indicator là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Soccer Mom Indicator / Soccer Mom Chỉ số. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (338 bình chọn)