Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Social Choice Theory
Tiếng Việt Lý thuyết Choice xã hội
Chủ đề Kinh tế học Kinh tế học hành vi

Định nghĩa – Khái niệm

Social Choice Theory là gì?

  • Social Choice Theory là Lý thuyết Choice xã hội.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế học hành vi.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Social Choice Theory

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế học hành vi Social Choice Theory là gì? (hay Lý thuyết Choice xã hội nghĩa là gì?) Định nghĩa Social Choice Theory là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Social Choice Theory / Lý thuyết Choice xã hội. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (230 bình chọn)