Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Social Payment
Tiếng Việt Thanh toán xã hội
Chủ đề Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động Công nghệ tài chính

Định nghĩa – Khái niệm

Social Payment là gì?

  • Social Payment là Thanh toán xã hội.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động Công nghệ tài chính.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Social Payment

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Công nghệ tài chính & Đầu tư tự động Công nghệ tài chính Social Payment là gì? (hay Thanh toán xã hội nghĩa là gì?) Định nghĩa Social Payment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Social Payment / Thanh toán xã hội. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (130 bình chọn)