Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Social Security Trust Fund
Tiếng Việt Quỹ ủy thác An Sinh Xã Hội
Chủ đề Kế hoạch nghỉ hưu An sinh xã hội

Định nghĩa – Khái niệm

Social Security Trust Fund là gì?

  • Social Security Trust Fund là Quỹ ủy thác An Sinh Xã Hội.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kế hoạch nghỉ hưu An sinh xã hội.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Social Security Trust Fund

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kế hoạch nghỉ hưu An sinh xã hội Social Security Trust Fund là gì? (hay Quỹ ủy thác An Sinh Xã Hội nghĩa là gì?) Định nghĩa Social Security Trust Fund là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Social Security Trust Fund / Quỹ ủy thác An Sinh Xã Hội. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (313 bình chọn)