Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Social Welfare System
Tiếng Việt Hệ thống phúc lợi xã hội
Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

Định nghĩa – Khái niệm

Social Welfare System là gì?

  • Social Welfare System là Hệ thống phúc lợi xã hội.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Social Welfare System

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Social Welfare System là gì? (hay Hệ thống phúc lợi xã hội nghĩa là gì?) Định nghĩa Social Welfare System là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Social Welfare System / Hệ thống phúc lợi xã hội. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (189 bình chọn)