Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Socially Responsible Investment (SRI) là gì?

  • Socially Responsible Investment (SRI) là Xã hội đầu tư có trách nhiệm (SRI).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Socially Responsible Investment (SRI)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Socially Responsible Investment (SRI) là gì? (hay Xã hội đầu tư có trách nhiệm (SRI) nghĩa là gì?) Định nghĩa Socially Responsible Investment (SRI) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Socially Responsible Investment (SRI) / Xã hội đầu tư có trách nhiệm (SRI). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (200 bình chọn)