Định nghĩa Soft Fork là gì?

Soft ForkMềm Fork. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Soft Fork – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong thế giới của Bitcoin và cryptocurrencies khác, một ngã ba mềm là nơi mà các chuỗi cryptocurrency trải qua một sự phân kỳ. Cụ thể, dĩa mềm này tương phản với dĩa cứng, đó là tốn kém hơn và ít dễ dàng để quyết tâm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Có một cách khá trừu tượng xung quanh định nghĩa thực tế của dĩa cứng và mềm.

What is the Soft Fork? – Definition

In the world of bitcoin and other cryptocurrencies, a soft fork is where the cryptocurrency chain experiences a divergence. Specifically, soft forks are contrasted with hard forks, which are more expensive and less easy to resolve.

Understanding the Soft Fork

There is a lot of abstraction around the actual definition of hard and soft forks.

Thuật ngữ liên quan

  • Fork
  • Hard Fork
  • Bitcoin (BTC)
  • Bitcoin Mining
  • BitComet
  • Access Modifiers
  • Client-side
  • Escape Sequence
  • Serialization
  • Array

Source: Soft Fork là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , , ,