Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Sophisticated Investor
Tiếng Việt Chủ đầu tư tinh vi
Chủ đề Đầu tư Kiến thức đầu tư

Định nghĩa – Khái niệm

Sophisticated Investor là gì?

  • Sophisticated Investor là Chủ đầu tư tinh vi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Kiến thức đầu tư.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Sophisticated Investor

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Kiến thức đầu tư Sophisticated Investor là gì? (hay Chủ đầu tư tinh vi nghĩa là gì?) Định nghĩa Sophisticated Investor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sophisticated Investor / Chủ đầu tư tinh vi. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (443 bình chọn)