Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Special Needs Child
Tiếng Việt Nhu cầu đặc biệt trẻ em
Chủ đề Bảo hiểm Bảo hiểm y tế

Định nghĩa – Khái niệm

Special Needs Child là gì?

Một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt là một thanh niên đã được xác định đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và các nhu cầu cụ thể mà những đứa trẻ khác không có. Tiểu bang có thể tuyên bố tình trạng này với mục đích mang lại lợi ích và hỗ trợ cho sự phát triển và hạnh phúc của trẻ con. Nhu cầu đặc biệt cũng có thể là một chỉ định hợp pháp, đặc biệt là trong cộng đồng chăm sóc nuôi dưỡng và nuôi dưỡng, trong đó đứa trẻ và người giám hộ nhận được hỗ trợ để giúp cả hai có cuộc sống hữu ích.

 

  • Special Needs Child là Nhu cầu đặc biệt trẻ em.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm Bảo hiểm y tế.

Ý nghĩa – Giải thích

Special Needs Child nghĩa là Nhu cầu đặc biệt trẻ em.

Những người bảo vệ trẻ em có nhu cầu đặc biệt thường nhận được một số khoản tín dụng hoặc khấu trừ thuế bổ sung để giải quyết các chi phí và nỗ lực bổ sung có thể được yêu cầu để cung cấp cho chăm sóc và phúc lợi trẻ em.

 

Definition: A special needs child is a youth who has been determined to require special attention and specific necessities that other children do not. The state may declare this status for the purpose of offering benefits and assistance for the child’s well-being and growth. Special needs can also be a legal designation, particularly in the adoption and foster care community, wherein the child and guardian receive support to help them both lead productive lives.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Special Needs Child

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Bảo hiểm y tế Special Needs Child là gì? (hay Nhu cầu đặc biệt trẻ em nghĩa là gì?) Định nghĩa Special Needs Child là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Special Needs Child / Nhu cầu đặc biệt trẻ em. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (357 bình chọn)