Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Specialist Unit
Tiếng Việt Đơn vị chuyên gia
Chủ đề Kỹ năng giao dịch Các loại lệnh giao dịch & Quy trình

Định nghĩa – Khái niệm

Specialist Unit là gì?

  • Specialist Unit là Đơn vị chuyên gia.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ năng giao dịch Các loại lệnh giao dịch & Quy trình.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Specialist Unit

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ năng giao dịch Các loại lệnh giao dịch & Quy trình Specialist Unit là gì? (hay Đơn vị chuyên gia nghĩa là gì?) Định nghĩa Specialist Unit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Specialist Unit / Đơn vị chuyên gia. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (417 bình chọn)