Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Specific-Shares Method
Tiếng Việt Cụ thể-cổ phiếu Phương pháp
Chủ đề Thuế Thuế thu nhập

Định nghĩa – Khái niệm

Specific-Shares Method là gì?

  • Specific-Shares Method là Cụ thể-cổ phiếu Phương pháp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thuế Thuế thu nhập.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Specific-Shares Method

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thuế Thuế thu nhập Specific-Shares Method là gì? (hay Cụ thể-cổ phiếu Phương pháp nghĩa là gì?) Định nghĩa Specific-Shares Method là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Specific-Shares Method / Cụ thể-cổ phiếu Phương pháp. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (260 bình chọn)