Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Split-Funded Annuity
Tiếng Việt Duy trì hiệu lực chia tài trợ
Chủ đề Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim

Định nghĩa – Khái niệm

Split-Funded Annuity là gì?

  • Split-Funded Annuity là Duy trì hiệu lực chia tài trợ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Split-Funded Annuity

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kế hoạch nghỉ hưu Niên kim Split-Funded Annuity là gì? (hay Duy trì hiệu lực chia tài trợ nghĩa là gì?) Định nghĩa Split-Funded Annuity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Split-Funded Annuity / Duy trì hiệu lực chia tài trợ. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (364 bình chọn)