Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Staggers Act
Tiếng Việt Đạo luật lảo đảo
Chủ đề Kinh tế Chính phủ & Chính sách

Định nghĩa – Khái niệm

Staggers Act là gì?

  • Staggers Act là Đạo luật lảo đảo.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Chính phủ & Chính sách.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Staggers Act

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Chính phủ & Chính sách Staggers Act là gì? (hay Đạo luật lảo đảo nghĩa là gì?) Định nghĩa Staggers Act là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Staggers Act / Đạo luật lảo đảo. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (159 bình chọn)