Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Standard & Poor’s (S&P)
Tiếng Việt Standard & Poor (S & P)
Chủ đề Đầu tư Thị trường

Định nghĩa – Khái niệm

Standard & Poor’s (S&P) là gì?

  • Standard & Poor’s (S&P) là Standard & Poor (S & P).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Thị trường.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Standard & Poor’s (S&P)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Thị trường Standard & Poor’s (S&P) là gì? (hay Standard & Poor (S & P) nghĩa là gì?) Định nghĩa Standard & Poor’s (S&P) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Standard & Poor’s (S&P) / Standard & Poor (S & P). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (376 bình chọn)