Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Supplemental Security Income (SSI) là gì?

  • Supplemental Security Income (SSI) là Security Income (SSI).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kế hoạch nghỉ hưu An sinh xã hội.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Supplemental Security Income (SSI)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kế hoạch nghỉ hưu An sinh xã hội Supplemental Security Income (SSI) là gì? (hay Security Income (SSI) nghĩa là gì?) Định nghĩa Supplemental Security Income (SSI) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Supplemental Security Income (SSI) / Security Income (SSI). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (104 bình chọn)