Định nghĩa Swift là gì?

SwiftNhanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Swift – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ngôn ngữ lập trình Swift là một ngôn ngữ mà Apple phát triển cho các hệ thống khác nhau hoạt động, bao gồm một số hệ điều hành điện thoại thông minh của nó, cũng như các nền tảng máy tính để bàn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Là một ngôn ngữ kiểu an, Swift đảm bảo rằng các lập trình viên không vượt qua một biến với kiểu dữ liệu sai. Các chuyên gia cho rằng Swift có một số công cụ tốt cho việc tạo ra các ứng dụng di động cho iPhone với studio và các công cụ riêng của mình trong đó có khả năng kiểm tra đơn vị và các kho dữ liệu cốt lõi.

What is the Swift? – Definition

The Swift programming language is a language that Apple developed for various operating systems, including some of its smartphone operating systems, as well as desktop platforms.

Understanding the Swift

As a type-safe language, Swift ensures that programmers do not pass a variable with the wrong data type. Experts maintain that Swift has some good tools for creating mobile apps for the iPhone with its own studio and tools including unit testing capabilities and repositories for core data.

Thuật ngữ liên quan

  • iOS
  • Smartphone
  • App
  • Full Stack
  • Programming Language
  • Programmer
  • Programmer’s Day
  • Python
  • Programming
  • Commit

Source: Swift là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post

Tagged in:

, , , , , , ,