Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh System Open Market Account (SOMA)
Tiếng Việt Tài khoản Thị trường mở hệ thống (SOMA)
Chủ đề Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang

Định nghĩa – Khái niệm

System Open Market Account (SOMA) là gì?

  • System Open Market Account (SOMA) là Tài khoản Thị trường mở hệ thống (SOMA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan System Open Market Account (SOMA)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chính sách tiền tệ Dự trữ Liên bang System Open Market Account (SOMA) là gì? (hay Tài khoản Thị trường mở hệ thống (SOMA) nghĩa là gì?) Định nghĩa System Open Market Account (SOMA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng System Open Market Account (SOMA) / Tài khoản Thị trường mở hệ thống (SOMA). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (405 bình chọn)