Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Takeunder
Tiếng Việt Takeunder
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Mua lại & Sáp nhập

Định nghĩa – Khái niệm

Takeunder là gì?

  • Takeunder là Takeunder.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Mua lại & Sáp nhập.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Takeunder

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Mua lại & Sáp nhập Takeunder là gì? (hay Takeunder nghĩa là gì?) Định nghĩa Takeunder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Takeunder / Takeunder. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (444 bình chọn)