Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Tax Attribute
Tiếng Việt Thuộc tính thuế
Chủ đề Thuế Thuế thu nhập

Định nghĩa – Khái niệm

Tax Attribute là gì?

  • Tax Attribute là Thuộc tính thuế.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thuế Thuế thu nhập.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Tax Attribute

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thuế Thuế thu nhập Tax Attribute là gì? (hay Thuộc tính thuế nghĩa là gì?) Định nghĩa Tax Attribute là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tax Attribute / Thuộc tính thuế. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (239 bình chọn)