Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Translation Exposure
Tiếng Việt dịch Exposure
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

Định nghĩa – Khái niệm

Translation Exposure là gì?

  • Translation Exposure là dịch Exposure.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Translation Exposure

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Translation Exposure là gì? (hay dịch Exposure nghĩa là gì?) Định nghĩa Translation Exposure là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Translation Exposure / dịch Exposure. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (317 bình chọn)