Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Tri-Party Agreement
Tiếng Việt Hiệp Tri-Đảng
Chủ đề Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh

Định nghĩa – Khái niệm

Tri-Party Agreement là gì?

  • Tri-Party Agreement là Hiệp Tri-Đảng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Tri-Party Agreement

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Cốt yếu kinh doanh Tri-Party Agreement là gì? (hay Hiệp Tri-Đảng nghĩa là gì?) Định nghĩa Tri-Party Agreement là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tri-Party Agreement / Hiệp Tri-Đảng. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (155 bình chọn)