Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh UN Principles for Responsible Investment (PRI)
Tiếng Việt Nguyên tắc của Liên Hợp Quốc đối với đầu tư có trách nhiệm (PRI)
Chủ đề Đầu tư bền vững Đầu tư có trách nhiệm xã hội

Định nghĩa – Khái niệm

UN Principles for Responsible Investment (PRI) là gì?

  • UN Principles for Responsible Investment (PRI) là Nguyên tắc của Liên Hợp Quốc đối với đầu tư có trách nhiệm (PRI).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư bền vững Đầu tư có trách nhiệm xã hội.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan UN Principles for Responsible Investment (PRI)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư bền vững Đầu tư có trách nhiệm xã hội UN Principles for Responsible Investment (PRI) là gì? (hay Nguyên tắc của Liên Hợp Quốc đối với đầu tư có trách nhiệm (PRI) nghĩa là gì?) Định nghĩa UN Principles for Responsible Investment (PRI) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng UN Principles for Responsible Investment (PRI) / Nguyên tắc của Liên Hợp Quốc đối với đầu tư có trách nhiệm (PRI). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (278 bình chọn)