Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Underlying Profit
Tiếng Việt Lợi nhuận cơ bản
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

Định nghĩa – Khái niệm

Underlying Profit là gì?

Lợi nhuận cơ bản là một tính toán được thực hiện bởi một công ty trong nội bộ để cho thấy những gì họ tin là sự phản ánh chính xác hơn về số tiền mà nó tạo ra. Con số tập trung vào các sự kiện chu kỳ kế toán thông thường và thường loại trừ các khoản phí một lần hoặc các lần xuất hiện không thường xuyên. Lợi nhuận cơ bản khác với lợi nhuận kế toán bắt buộc được ghi trên báo cáo tài chính và các tài liệu bắt buộc khác tuân theo các thông lệ, quy tắc và quy định được đặt trước.

 

  • Underlying Profit là Lợi nhuận cơ bản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

Ý nghĩa – Giải thích

Underlying Profit nghĩa là Lợi nhuận cơ bản.

Khi các công ty xuất bản tài chính của họ, các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) yêu cầu họ tiết lộ số tiền họ tạo ra. Điều này được tính bằng cách trừ tất cả chi phí bằng đô la khỏi doanh thu, cách tính tương tự được sử dụng để xác định số thuế thu nhập phải trả. Thông thường, các công ty sẽ chọn bổ sung con số này bằng tính toán của riêng họ. Lợi nhuận cơ bản được thiết kế để cung cấp một chỉ số hiệu suất hữu ích hơn trên cơ sở từng năm. Tước ra các chi phí bất thường, không thường xuyên như phí thiệt hại do thiên tai, giải quyết các biến động ngẫu nhiên và theo lý thuyết, giúp các nhà đầu tư dễ dàng hiểu được lợi nhuận của công ty từ hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn hàng ngày thay đổi như thế nào vài năm tài chính.

 

Definition: Underlying profit is a calculation made internally by a company to show what it believes is a more accurate reflection of how much money it generates. The number focuses on regular accounting cycle events and often excludes one-time charges or infrequent occurrences. Underlying profit differs from the required accounting profit that is recorded on financial statements and other mandatory documents that follow preset practices, rules, and regulations.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Nếu một công ty có toàn quyền sở hữu hai tòa nhà và một tòa nhà hiện đang được sử dụng trong khi một công ty đang bỏ trống, công ty có thể chọn bán tòa nhà trống. Mặc dù việc bán tài sản này phải được ghi lại cho mục đích kế toán tiêu chuẩn nhưng nó được loại trừ khỏi tính toán lợi nhuận cơ bản.

Việc bán một tài sản lớn như một tòa nhà, không phải là một phần tiêu chuẩn của hoạt động kinh doanh và dự kiến sẽ không xảy ra sớm. Mặc dù nó đã dẫn đến một hình thức thu nhập, nó không có khả năng được lặp lại trong các chu kỳ kế toán tiếp theo cho công ty.

 

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Underlying Profit

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Underlying Profit là gì? (hay Lợi nhuận cơ bản nghĩa là gì?) Định nghĩa Underlying Profit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Underlying Profit / Lợi nhuận cơ bản. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (301 bình chọn)