Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Undervalued
Tiếng Việt định giá thấp
Chủ đề Đầu tư Kiến thức đầu tư

Định nghĩa – Khái niệm

Undervalued là gì?

  • Undervalued là định giá thấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Kiến thức đầu tư.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Undervalued

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Kiến thức đầu tư Undervalued là gì? (hay định giá thấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Undervalued là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Undervalued / định giá thấp. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (325 bình chọn)