Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Underwriter Syndicate
Tiếng Việt Underwriter Syndicate
Chủ đề Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Định nghĩa – Khái niệm

Underwriter Syndicate là gì?

  • Underwriter Syndicate là Underwriter Syndicate.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Underwriter Syndicate

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Underwriter Syndicate là gì? (hay Underwriter Syndicate nghĩa là gì?) Định nghĩa Underwriter Syndicate là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Underwriter Syndicate / Underwriter Syndicate. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (124 bình chọn)