Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Unfavorable Variance
Tiếng Việt Chênh lệch bất lợi
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán

Định nghĩa – Khái niệm

Unfavorable Variance là gì?

  • Unfavorable Variance là Chênh lệch bất lợi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unfavorable Variance

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Kế toán Unfavorable Variance là gì? (hay Chênh lệch bất lợi nghĩa là gì?) Định nghĩa Unfavorable Variance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unfavorable Variance / Chênh lệch bất lợi. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (412 bình chọn)