Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Unfunded Pension Plan
Tiếng Việt Kế hoạch Pension trái phù
Chủ đề Kế hoạch nghỉ hưu Lương hưu

Định nghĩa – Khái niệm

Unfunded Pension Plan là gì?

  • Unfunded Pension Plan là Kế hoạch Pension trái phù.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kế hoạch nghỉ hưu Lương hưu.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unfunded Pension Plan

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kế hoạch nghỉ hưu Lương hưu Unfunded Pension Plan là gì? (hay Kế hoạch Pension trái phù nghĩa là gì?) Định nghĩa Unfunded Pension Plan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unfunded Pension Plan / Kế hoạch Pension trái phù. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (376 bình chọn)