Định nghĩa Unified Endpoint Management (UEM) là gì?

Unified Endpoint Management (UEM)Unified Management Endpoint (UEM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unified Endpoint Management (UEM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Thống nhất quản lý thiết bị đầu cuối (UEM) đề cập đến một kiến ​​trúc và cách tiếp cận mà điều khiển loại khác nhau của các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị IOT từ một điểm lệnh tập trung. Những loại hệ thống giúp đỡ để làm cho mạng lưới đa dạng an toàn hơn và hiệu quả hơn.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Về mặt sử dụng thống nhất quản lý thiết bị đầu cuối, các chuyên gia nói về một bề mặt tấn công rộng tạo ra bởi các mạng khác nhau và các vấn đề như mang điện thoại của bạn sở hữu hoặc BYOD, cũng như Internet của sự vật, mà tiếp tục đa dạng hóa tất cả các thiết bị đầu cuối khác nhau mà nhà quản trị mạng phải bảo vệ. Để đáp lại, thống nhất quản lý thiết bị đầu cuối có một cái nhìn toàn diện ở tất cả các vấn đề này và tìm cách kiểm soát tất cả các thiết bị đầu cuối đa dạng với các chức năng chiến lược chủ động. Thực hành tốt nhất cho UEM bao gồm nhúng an ninh trong một quá trình yêu cầu, sử dụng chiến lược đa chức năng và thiết kế đa nền tảng, và giúp bảo mật đám mây tinh giản.

What is the Unified Endpoint Management (UEM)? – Definition

Unified endpoint management (UEM) refers to an architecture and approach that controls different types of devices such as computers, smartphones and IoT devices from a centralized command point. These types of systems help to make diverse networks safer and more efficient.

Understanding the Unified Endpoint Management (UEM)

In terms of using unified endpoint management, experts talk about a broad attack surface created by these diverse networks and issues like bring your own device or BYOD, as well as the internet of things, which continues to diversify all of the different endpoints that network administrators have to protect. In response, unified endpoint management takes a comprehensive look at all of these issues and seeks to control all of the diverse endpoints with proactive strategic functions. Best practices for UEM include embedding security in a request process, using cross-functional strategy and cross-platform design, and helping to streamline cloud security.

Thuật ngữ liên quan

  • Security Architecture
  • Endpoint Authentication
  • Endpoint Protection
  • Internet of Things Analytics (IoT Analytics)
  • Bring Your Own Device Policy (BYOD Policy)
  • Data Modeling
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: Unified Endpoint Management (UEM) là gì? Technology Dictionary – biabop – Techtopedia – Techterm

Rate this post