Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Uniform Prudent Investor Act (UPIA) là gì?

  • Uniform Prudent Investor Act (UPIA) là Luật đầu tư thận trọng Uniform (UPIA).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Kiến thức đầu tư.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Uniform Prudent Investor Act (UPIA)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Kiến thức đầu tư Uniform Prudent Investor Act (UPIA) là gì? (hay Luật đầu tư thận trọng Uniform (UPIA) nghĩa là gì?) Định nghĩa Uniform Prudent Investor Act (UPIA) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Uniform Prudent Investor Act (UPIA) / Luật đầu tư thận trọng Uniform (UPIA). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (235 bình chọn)