Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh United Nations (UN)
Tiếng Việt Liên Hợp Quốc (UN)
Chủ đề Kinh tế Kinh tế học

Định nghĩa – Khái niệm

United Nations (UN) là gì?

  • United Nations (UN) là Liên Hợp Quốc (UN).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Kinh tế học.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan United Nations (UN)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Kinh tế học United Nations (UN) là gì? (hay Liên Hợp Quốc (UN) nghĩa là gì?) Định nghĩa United Nations (UN) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng United Nations (UN) / Liên Hợp Quốc (UN). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (103 bình chọn)