Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Unitized Fund
Tiếng Việt Quỹ unitized
Chủ đề Đầu tư Quỹ tương hỗ

Định nghĩa – Khái niệm

Unitized Fund là gì?

  • Unitized Fund là Quỹ unitized.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Quỹ tương hỗ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unitized Fund

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Quỹ tương hỗ Unitized Fund là gì? (hay Quỹ unitized nghĩa là gì?) Định nghĩa Unitized Fund là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unitized Fund / Quỹ unitized. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (229 bình chọn)