Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Unofficial Strike
Tiếng Việt Strike không chính thức
Chủ đề Kinh tế học Kinh tế vi mô

Định nghĩa – Khái niệm

Unofficial Strike là gì?

  • Unofficial Strike là Strike không chính thức.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế học Kinh tế vi mô.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unofficial Strike

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế học Kinh tế vi mô Unofficial Strike là gì? (hay Strike không chính thức nghĩa là gì?) Định nghĩa Unofficial Strike là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unofficial Strike / Strike không chính thức. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (205 bình chọn)