Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Unrealized Loss
Tiếng Việt Mất chưa thực hiện
Chủ đề Đầu tư Kiến thức đầu tư

Định nghĩa – Khái niệm

Unrealized Loss là gì?

  • Unrealized Loss là Mất chưa thực hiện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Kiến thức đầu tư.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unrealized Loss

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Kiến thức đầu tư Unrealized Loss là gì? (hay Mất chưa thực hiện nghĩa là gì?) Định nghĩa Unrealized Loss là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unrealized Loss / Mất chưa thực hiện. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (470 bình chọn)