Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Unskilled Labor
Tiếng Việt Lao động phổ thông
Chủ đề Nghề nghiệp Lương & Bồi thường

Định nghĩa – Khái niệm

Unskilled Labor là gì?

  • Unskilled Labor là Lao động phổ thông.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp Lương & Bồi thường.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unskilled Labor

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp Lương & Bồi thường Unskilled Labor là gì? (hay Lao động phổ thông nghĩa là gì?) Định nghĩa Unskilled Labor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unskilled Labor / Lao động phổ thông. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (190 bình chọn)