Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Unusual Item
Tiếng Việt Không bình thường mục
Chủ đề Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán

Định nghĩa – Khái niệm

Unusual Item là gì?

  • Unusual Item là Không bình thường mục.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Unusual Item

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh doanh Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Unusual Item là gì? (hay Không bình thường mục nghĩa là gì?) Định nghĩa Unusual Item là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unusual Item / Không bình thường mục. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (498 bình chọn)