Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Upstream Capital Costs Index (UCCI) là gì?

  • Upstream Capital Costs Index (UCCI) là Thượng nguồn vốn chi phí Index (Ucci).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hàng hoá Dầu mỏ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Upstream Capital Costs Index (UCCI)

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hàng hoá Dầu mỏ Upstream Capital Costs Index (UCCI) là gì? (hay Thượng nguồn vốn chi phí Index (Ucci) nghĩa là gì?) Định nghĩa Upstream Capital Costs Index (UCCI) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Upstream Capital Costs Index (UCCI) / Thượng nguồn vốn chi phí Index (Ucci). Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (198 bình chọn)