Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Uptick
Tiếng Việt uptick
Chủ đề Kinh tế Kinh tế học

Định nghĩa – Khái niệm

Uptick là gì?

  • Uptick là uptick.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế Kinh tế học.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Uptick

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Kinh tế học Uptick là gì? (hay uptick nghĩa là gì?) Định nghĩa Uptick là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Uptick / uptick. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (470 bình chọn)

Tagged in:

, , , ,