Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Uptick Rule
Tiếng Việt Rule uptick
Chủ đề Đầu tư Luật & Quy định

Định nghĩa – Khái niệm

Uptick Rule là gì?

  • Uptick Rule là Rule uptick.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Đầu tư Luật & Quy định.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Uptick Rule

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Đầu tư Luật & Quy định Uptick Rule là gì? (hay Rule uptick nghĩa là gì?) Định nghĩa Uptick Rule là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Uptick Rule / Rule uptick. Truy cập biabop.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

5/5 - (488 bình chọn)